RHS Symposium, “Diverse History/Hanes Amrywiol” – deadline 15 February 2018

Loading Map....
Date / time: 13 April - 14 April, All day

Location
University of South Wales, Cardiff Campus


RHS Symposium, "Diverse History/Hanes Amrywiol" - deadline 15 February 2018

 

Call for Papers:

In the Royal Historical Society’s 150th Anniversary year, and to coincide with its Gender Report and Ethnic and Racial Equality initiatives, this festival celebrates all forms of history in Wales as well as different approaches to the history of Wales.

Key themes will be:

  • movement and migration
  • gender at the intersection
  • inclusive histories and disability history
  • generations – history yesterday, today and tomorrow

Individuals and groups are invited to offer 20-minute papers (in English or Welsh) or 10-minute ‘lightning reports’ of work in progress. These can be related to researching or teaching history.

Please send an abstract of 100 words (indicating whether 10 or 20 minutes, preferably in English and Welsh) and short biography to: Trish Skinner p.e.skinner@swansea.ac.uk or Chris Evans chris.evans3@southwales.ac.uk or Huw Pryce a.h.pryce@bangor.ac.uk by 15 February 2018.

Full CfP

Galw am Bapurau

Ym mlwyddyn Canmlwyddiant a Hanner y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac i gyd-fynd gyda’i Adroddiad Rhywedd a mentrau Cydraddoldeb Ethnig a Hiliol, mae’r ŵyl hon yn dathlu pob ffurf o hanes yng Nghymru yn ogystal â gwahanol agweddau ar hanes Cymru ei hun.

Y themâu allweddol fydd:

  • symudedd a mudo
  • rhywedd ar groesfan
  • hanesion cynhwysol a hanes anabledd
  • cenedlaethau – hanes ddoe, heddiw ac yfory

Gwahoddir unigolion a grwpiau i gynnig papurau 20 munud (yn Gymraeg neu Saesneg), neu ‘adroddiadau chwim’ o 10 munud ar waith sydd ar y gweill. Gall y rhain fod yn gysylltiedig ag ymchwilio neu ddysgu hanes.

Anfonwch gynnig ar bapur (nodwch yn glir a yw’n 10 neu 20 munud) gyda chrynodeb o 100 o eiriau (yn Gymraeg a Saesneg yn ddelfrydol) gyda bywgraffiad byr i: Trish Skinner p.e.skinner@abertawe.ac.uk neu Chris Evans chris.evans3@southwales.ac.uk neu Huw Pryce a.h.pryce@bangor.ac.uk erbyn 15 Chwefror 2018.